Ενημερωτικό δελτίο

Αθήνα, 08/11/2018
Α.Π.: 22

ΠΡΟΣ:
ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Α. Πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 7/11/2018, η προγραμματισμένη συνάντηση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας με τη νέα Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Από τη συνάντηση και το διάλογο που αναπτύχθηκε γενικά σε καλό κλίμα, χωρίς να εκλείψουν και κάποιες εντάσεις σε επιμέρους ζητήματα, προέκυψαν τα ακόλουθα: Συνέχεια

Advertisements

Δελτίο τύπου

Δελτίο τύπου για ομάδα εργασίας (με συνημμένα)

Αθήνα, 19/02/2017
Α.Π.: 16

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μετά από αίτημα του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. το οποίο έγινε δεκτό από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με αρ.
πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.5134/14-02-2017 (ΑΔΑ: ΨΔ09465ΧΘΨ-ΟΗ7) και θέμα «Σύσταση και Ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών» (συνημμένο 1). Συνέχεια

Δελτίο τύπου

Ενημέρωση μελών

Αθήνα, 07/02/2017
Α.Π.: 12

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σε επικοινωνία του Προέδρου του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. σήμερα Τρίτη, ώρα 20:00, με τον κ. Γρηγόρη Θεοδωράκη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης προέκυψαν τα εξής: Συνέχεια