Ερωτήσεις – Απαντήσεις για προγράμματα ΛΑΕ 2020-201

ΥΨη∆ 05/06/2020

Α. Π.: οικ. 14573 ΕΞ 2020

Αριθ. Φακέλου: ΔΑΔ/Φ.15/16/

ΠΡΟΣ:

Όλα τα ΚΕΠ

kep-all@kep.gov.gr

KOINΟΠΟΙΗΣΗ:

ΟΠΕΚΑ- Δ/νση Αγροτικής Εστίας

Τμήμα Μητρώου Δικαιούχων και Παροχών

ΘΕΜΑ: Ερωτήσεις – Απαντήσεις για προγράμματα ΛΑΕ 2020-201

Σας αποστέλλουμε για διευκόλυνσή σας, συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις, που καταρτίστηκαν με ευθύνη του ΟΠΕΚΑ, για τη συμμετοχή στα Προγράμματα ΛΑΕ 2020-2021, καθώς και διαδικασία ενημέρωσης των πολιτών από την εφαρμογή του ΕΦΚΑ αναφορικά με τυχόν οφειλές τους.

Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ που αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία δεν έχουν καταγραφεί στο συνημμένο έγγραφο μπορούν να τα αποστέλλουν με e-mail στο τέλος κάθε ημέρας στη διεύθυνση: s.tsenikidou@opeka.gr

Η ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ μας ενημέρωσαν ότι δεν θα λειτουργεί τις επόμενες τρεις ημέρες και θα είναι διαθέσιμη εκ νέου από την Τρίτη 9/6/2020.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Αλεξάνδρα Παβέλη

Κατεβάστε τα αρχεία εδώ και εδώ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ 2020

ΥΨη∆ 28/05/2020 Α. Π.: οικ. 13405 ΕΞ 2020

Αριθ. Φακέλου ΔΥΜΣ/Φ.15/ 12 /

ΠΡΟΣ:

Όλα τα ΚΕΠ

kep-all@kep.gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΠΕΚΑ/ΛΑΕ

ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

spathariotis@opeka.gr

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ 2020

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΠΕΚΑ με τα ΚΕΠ για την υποδοχή και ηλεκτρονική συμπλήρωση των αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων παροχών της Αγροτικής Εστίας για το έτος 2020, μέσω ηλεκτρονικής (on-line) διασύνδεσης μεταξύ των συστημάτων ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ και της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΟΠΕΚΑ, σας διαβιβάζουμε εγχειρίδια με τις οδηγίες χρήσης των διαδικτυακών εφαρμογών ΟΠΕΚΑ για τη συμμετοχή των δικαιούχων στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ:

  • κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού,
    • εκδρομών, δωρεάν παροχής βιβλίων και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου,
    • χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες,

Επίσης, σας διαβιβάζουμε συνημμένα ενημερωτικά έγγραφα, τα οποία απευθύνονται στους δικαιούχους των προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας ΟΠΕΚΑ έτους 2020.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων θα ξεκινήσει την Δευτέρα 1/6/2020 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 26/6/2020.

Επισημαίνουμε ότι, δεν υπάρχει η δυνατότητα να ενεργοποιούνται εκ των υστέρων οι μερίδες ασφαλισμένων, που επιθυμούν να εξοφλήσουν τις εισφορές τους προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι των προγραμμάτων ΛΑΕ, λόγω τεχνικών δυσκολιών. Εάν δεν συμπεριλαμβάνονται στα μητρώα δικαιούχων, δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2020.

Επίσης, όπως γνωρίζετε, μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020 έχει δοθεί παράταση εφαρμογής των προγραμμάτων ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2019.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το τηλέφωνα επικοινωνίας της Αγροτικής Εστίας είναι τα 213.15.19.164, 213.15.19.214, 213.15.19.233, 213.15.19.292, 213.15.19.303,

213.15.19.304, 213.15.19.310 και 213.15.19.324 και φαξ τα 210.38.41.602

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κ.α.α

Κώστας Καπαρός

Μπορείτε να κατεβάστε το έγγραφο εδώ :

Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Πατησίων 30, ΤΚ 10170 – ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Β. Στάγια
Τηλέφωνο : 213.1519.268
e-mail : v.stagia@opeka.gr

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2020
Αριθ.Πρωτ.: 09-20405

Προς: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Απλούστευσης Διαδικασιών
Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών
Τμήμα οργάνωσης και λειτουργίας
Υπηρεσιών μίας στάσης
dolkep@mindigital.g
k.kaparos@ydmed.gov.gr
(αποστολή με email)

Κοιν.1.Υφυπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης
welfare@yeka.gr
2.Γεν. Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης
gdp@yeka.gr
3. Δ/νση Προστασίας παιδιού και Οικ/νειας
family@yeka.gr

ΘΕΜΑ: Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών.
ΣΧΕΤ. Έγγραφό σας, αρ.πρωτ.οικ.7534 ΕΞ 2020.

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της αριθμ. Δ.11/ οικ.10643/359/ (ΦΕΚ 779/Β΄/2020) και της διόρθωσης σφάλματος (ΦΕΚ 1002/Β΄/2020) σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 9,παρ 3 της ως άνω Κ.Υ.Α., αρμόδιες υπηρεσίες για την υποδοχή των αιτήσεων ορίζονται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και για τη χορήγηση της εν λόγω εισοδηματικής ενίσχυσης ο Ο.Π.Ε.Κ.Α.
Στο πλαίσιο αυτό, σας γνωρίσουμε τις κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Α. στις οποίες θα διαβιβάζονται από τα Κ.Ε.Π. οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά:

Συνέχεια ανάγνωσης