Προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού στα ΚΕΠ

Αθήνα, 21/11/2018
Α.Π.: 24

ΠΡΟΣ:
Κ.Ε.Δ.Ε.
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8
106 78 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού στα ΚΕΠ

Στα πλαίσια της αναβάθμισης της λειτουργίας των ΚΕΠ και της ενίσχυσης τους με νέο μόνιμο προσωπικό του κλάδου Δ.Υ.Π. μέσω προκήρυξης του ΑΣΕΠ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Στη συνάντηση προέκυψε συμφωνία για προσλήψεις στα ΚΕΠ, αλλά ο αριθμός των θέσεων δεν επαρκεί για τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες του Θεσμού.
Από την πλευρά μας θεωρούμε ότι με τη συμβολή της Κ.Ε.Δ.Ε. μπορεί να υπάρξει αύξηση των θέσεων του κλάδου Δ.Υ.Π. που θα προκηρυχθούν για τα ΚΕΠ το 2019.
Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε για συνάντηση μαζί σας, κατά την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκτενέστερα το θέμα των προσλήψεων στα ΚΕΠ σε σχέση με τις υπάρχουσες ανάγκες τους σε στελεχικό δυναμικό, που οι Δήμοι-μέλη της ΚΕΔΕ αντιμετωπίζουν και επιθυμούν να καλύψουν.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Advertisements

Ενίσχυση των ΚΕΠ με νέο μόνιμο προσωπικό

Αθήνα, 08/11/2018
Α.Π.: 23

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Κύριο Αλέξανδρο Χαρίτση
Σταδίου 27, 10183 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη
Σταδίου 27, 10183 Αθήνα
2. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Κύριο Κωνσταντίνο Πουλάκη
Σταδίου 27, 10183 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Ενίσχυση των ΚΕΠ με νέο μόνιμο προσωπικό

Κύριε Υπουργέ,
Χθες, Τετάρτη 7/11/2018, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου που εποπτεύει την οργάνωση και λειτουργία των ΚΕΠ, η κυρία Υπουργός εξέφρασε τη βούληση για ενίσχυση των ΚΕΠ με ανθρώπινο δυναμικό. Είχε προηγηθεί σχετικό αίτημά μας με το με Α.Π. 16/17.09.2018 έγγραφό μας με θέμα «Προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού του κλάδου Δ.Υ.Π. στα ΚΕΠ», το οποίο επισυνάπτουμε στην παρούσα προς ενημέρωσή σας.
Επίσης, σε συνάντηση που είχαν ο Πρόεδρος και ένα μέλος του Συμβουλίου μας με την Υφυπουργό Εσωτερικών, κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη, στις 6/11/2018, τους δόθηκε η ευκαιρία να αναφέρουν το ίδιο επείγον αίτημα, το οποίο προκάλεσε το ενδιαφέρον της κυρίας Υφυπουργού, καθώς η ικανοποίησή του θα επιτρέψει την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των ΚΕΠ, προς όφελος πρωτίστως των πολιτών που εξυπηρετούνται από αυτά.
Κατόπιν των ανωτέρω, προσβλέποντας και στη δική σας ομοθυμία, σας παρακαλούμε θερμά για τις δικές σας ενέργειες κατά λόγο αρμοδιότητας και ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με τιμή

Διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ

Αθήνα, 06/11/2018
Α.Π.: 20

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ
Σχετ.: Το με Α.Π. 14/28-08-2018 έγγραφο μας προς την τέως Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ».

Κυρία Υπουργέ,
Με το ανωτέρω σχετικό, το οποίο επισυνάπτουμε στην παρούσα, η Ομοσπονδία μας απευθύνθηκε στην προκάτοχό σας προκειμένου να αναληφθεί πολιτική πρωτοβουλία, ώστε να υπάρξει νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ και να επιλυθούν τα προβλήματα και οι σοβαρές επιπτώσεις που αυτά επιφέρουν σε πολλαπλούς τομείς.
Σας παρακαλούμε θερμά να επιληφθείτε του ζητήματος που έχουμε θέσει, με την ιδιαίτερη ευαισθησία που πιστεύουμε ότι διατηρείτε σε θέματα που αφορούν το Υπουργείο Υγείας, καθώς είχατε στο παρελθόν τις ευθύνες της ηγεσίας του ως Υπουργός Υγείας.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Παραπομπή πολιτών από τα Κ.Π.Α. στα Κ.Ε.Π. για την επανεκτύπωση ή/και επικύρωση ΑΜΚΑ

Αθήνα, 31/10/2018
Α.Π.: 19

ΠΡΟΣ:
ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Ο.Α.Ε.Δ.
Κυρία Καραμεσίνη Μαρία
Εθνικής Αντιστάσεως 8,
17456 Άλιμος

ΘΕΜΑ: Παραπομπή πολιτών από τα Κ.Π.Α. στα Κ.Ε.Π. για την επανεκτύπωση ή/και επικύρωση ΑΜΚΑ
Σχετ.: (α) Η Κ.Υ.Α με αριθμ. 7791/245/Φ80321/2009 (ΦΕΚ 596Β/1-4-2009) «Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.»
(β) Η εγκύκλιος με Α.Π. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/4/28766/12.02.2013 του (πρώην) Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Λειτουργικά θέματα των ΚΕΠ και συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες του Δημοσίου»
(γ) Η εγκύκλιος με Α.Π. 31547/9662/13-2-2018 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο»

Κυρία Διοικήτρια,
Τους τελευταίους μήνες, η Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. έχει γίνει δέκτης πολλών παραπόνων των συναδέλφων μας, για την παραπομπή των πολιτών από τους υπαλλήλους των ΚΠΑ στα ΚΕΠ. για την επανεκτύπωση ΑΜΚΑ σε «επίσημο» έγγραφο. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που αυτή η απαίτηση αποτυπώνεται και σε δικαιολογητικά που δίνονται στους πολίτες από τα κατά τόπους ΚΠΑ. Παρόλες τις συστάσεις μας σε περιπτώσεις που μας αναφέρθηκαν, το πρόβλημα όχι μόνο δεν λύθηκε, αντιθέτως, έχει αυξηθεί γεωμετρικά.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, ηλεκτρονικά αρχεία των οποίων επισυνάπτονται στην παρούσα, αναφέρουμε τα ακόλουθα: Συνέχεια

Χορήγηση εξόδων εντός έδρας για μετακινήσεις υπαλλήλων του κλάδου ΔΥΠ και νέα νομοθετική ρύθμιση αυτών

Αθήνα, 24/10/2018
Α.Π.: 17

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Αιτήματα Α) χορήγησης εξόδων κίνησης εντός έδρας για τις μετακινήσεις υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου Δήμου και Β) νέας νομοθετικής ρύθμισης για τις μετακινήσεις αυτές
Σχετ.: (α) Το με Α.Π. 16/17.09.2018 έγγραφό μας με θέμα «Προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού του κλάδου Δ.Υ.Π. στα ΚΕΠ»
(β) Η εγκύκλιος με Α.Π. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5./61/οικ.2914/13-11-2014 του (πρώην) Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Υπόμνηση διατάξεων και εγκυκλίων οδηγιών που ρυθμίζουν θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ»


Κυρία Υπουργέ,

Με το ανωτέρω υπό στοιχείο (α) σχετικό επισημάναμε την ανάγκη να υπάρξουν προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού στα ΚΕΠ σε Δήμους σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο σε νησιωτικούς, όπως προβλέπεται στο με Α.Π. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ4/21429/08- 08-2016 έγγραφο του (πρώην) Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ένας από τους λόγους που καθιστούν αναγκαίες τις προσλήψεις αυτές και που ήδη αναφέραμε, είναι το ότι πάγιες και διαρκείς ανάγκες στελέχωσης υπηρεσιών ΚΕΠ σε πολλούς Δήμους καλύπτονται με συνεχείς μετακινήσεις υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. σε βάρος των υπαλλήλων και της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΕΠ στα οποία βρίσκεται η οργανική τους θέση.
Οι μετακινήσεις από ΚΕΠ σε ΚΕΠ του ίδιου Δήμου διέπονται από τη διάταξη της παρ. 19 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012) με την οποία προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στην παρ. 10 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138Α/2011) ως ακολούθως: «Με απόφαση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται να μετακινούνται υπάλληλοι Κ.Ε.Π., κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, σε άλλο Κ.Ε.Π. του ίδιου δήμου.»
Στην υπό στοιχείο (β) σχετική μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Στις ειδικότερες περιπτώσεις αντιμετώπισης προβλημάτων, όπως ενδεικτικά, λόγω μακρόχρονων αδειών των υπαλλήλων, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με σειρά εγκυκλίων της υπηρεσίας μας (αριθμ.: ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.4/24/4090/24-2-2010, ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/ 146/ 25976/21-12-2010 και ΔΟΛ ΚΕΠ/ Φ.4/ 194/ 17687/8-9-2011), οι οικείοι Δήμοι οφείλουν να μετακινούν άμεσα στα ΚΕΠ αυτά μονίμους υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από άλλες οργανικές μονάδες του φορέα τους, και σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων, να μετακινούν προσωρινά υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών από άλλα ΚΕΠ του ίδιου Δήμου.» Σύμφωνα μάλιστα με την εγκύκλιο 37 (αρ. πρωτ. 21097/28-5-2012 ΑΔΑ: Β498Ν-ΒΦΘ) της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, η μετακίνηση υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. μεταξύ ΚΕΠ του ίδιου Δήμου είναι προσωρινή και δεν μπορεί να έχει μόνιμο χαρακτήρα.
Ωστόσο, εν αντιθέσει με τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω εγκυκλίους, πολλοί αιρετοί Δήμων της χώρας, προκειμένου να καλύψουν πάγιες ή μακροχρόνιες ανάγκες σε προσωπικό των ΚΕΠ, μετακινούν διαρκώς είτε τους ίδιους είτε διαφορετικούς υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. από ΚΕΠ σε ΚΕΠ του Δήμου τους, ακολουθώντας το γράμμα κι όχι το πνεύμα του νομοθέτη, κατ’ ουσίαν δηλαδή κάνοντας κατάχρηση της σχετικής διάταξης.
Τόσο η πρακτική αυτή όσο και οι λοιπές αναγκαστικές μετακινήσεις που διενεργούνται εντός έδρας έχουν άμεση επίπτωση στα οικονομικά των συναδέλφων μας, οι οποίοι καλούνται να στηρίζουν τη λειτουργία των ΚΕΠ στα οποία μετακινούνται με ίδιους πόρους, καταβάλλοντας τα έξοδα κίνησης από το μειωμένο λόγω μνημονίων μισθό τους. Κάποιες φορές μάλιστα σε εξοντωτικές χιλιομετρικές αποστάσεις, με Ι.Χ. οχήματα ελλείψει συγκοινωνιακού μέσου και σε επισφαλές οδικό δίκτυο.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Μετακίνηση των δύο μόνιμων υπαλλήλων κλάδου Δ.Υ.Π. του ΚΕΠ 204 Δ.Ε. Πάργας προς το ΚΕΠ 259 της έδρας του Δήμου Πάργας (Καναλλάκι), εκ περιτροπής ανά εξάμηνο η κάθε υπάλληλος. Απόσταση Πάργα – Καναλλάκι 32 χλμ. Ήτοι, κατά μέσο όρο μηνιαίως (32+32) χλμ * 22 ημέρες = 1.262,8 χιλιόμετρα που διανύονται με δαπάνη από το μισθό. Η μάστιγα αυτών των μετακινήσεων χρονολογείται από το 2014 έως σήμερα.
2. Μετακίνηση μίας εκ των δύο μόνιμων υπαλλήλων κλάδου Δ.Υ.Π. του ΚΕΠ 878 Δ.Ε. Ερυθρών προς το ΚΕΠ 880 της έδρας του Δήμου Μάνδρας (Μάνδρα), για ένα εξάμηνο. Απόσταση Ερυθρές – Μάνδρα 28,7 χλμ. Ήτοι, κατά μέσο όρο μηνιαίως (28,7+28,7) χλμ * 22 ημέρες = 1.408 χιλιόμετρα που διανύονται με δαπάνη από το μισθό. Το επόμενο εξάμηνο προβλέπεται να μετακινείται η ίδια υπάλληλος και το επόμενο έτος η συνάδελφός της.
3. Μετακίνηση του ίδιου μόνιμου υπαλλήλου ΚΕΠ κλάδου Δ.Υ.Π. Δήμου της Αττικής σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου Δήμου επί διετία και ακολούθως άλλου μόνιμου υπαλλήλου κλάδου Δ.Υ.Π. για ένα χρόνο.
4. Μετακινήσεις έως 5 μέρες κάθε μήνα των μόνιμων υπαλλήλων κλάδου Δ.Υ.Π. των περιφερειακών ΚΕΠ αχανούς νησιωτικού Δήμου του Βορείου Αιγαίου προς το ΚΕΠ της έδρας του Δήμου ή προς άλλο ΚΕΠ του ΟΤΑ, το οποίο παραμένει χωρίς μόνιμο υπάλληλο, σε αποστάσεις δεκάδων χιλιομέτρων.

Κυρία Υπουργέ,
Κατόπιν των ανωτέρω που εκθέσαμε και επειδή:
1. Όλες οι αναγκαστικές μετακινήσεις εντός έδρας έχουν δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις και κάποιες φορές δυσβάσταχτες, σε βάρος του μειωμένου ήδη μισθολογίου, που δεν πρέπει να υφίσταται ο υπάλληλος.
2. Για διάφορους κλάδους/ειδικότητες υπαλλήλων προβλέπεται η καταβολή εξόδων κίνησης εντός έδρας με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94Α/2015), όχι όμως και για τον κλάδο Δ.Υ.Π. των υπαλλήλων των ΚΕΠ.
3. Πολλές από τις μετακινήσεις διενεργούνται σε εξοντωτικές χιλιομετρικές αποστάσεις, με Ι.Χ. όχημα ελλείψει συγκοινωνιακών μέσων και σε επισφαλές οδικό δίκτυο ορεινών ή μη περιοχών.
4. Αποσπάσεις ή τοποθετήσεις κατ’ ουσίαν υπαλλήλων του κλάδου μας βαφτίζονται «μετακινήσεις» με κατάχρηση της διάταξης της παρ. 19 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012) που συμπληρώνει την παρ. 10 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011.
Ζητάμε, ως μέτρα που α) θα αποκαταστήσουν το αίσθημα δικαιοσύνης των βαρυνόμενων οικονομικά συναδέλφων μας και β) θα επιτρέψουν στο Υπουργείο να προβεί σε εξορθολογισμό του συστήματος μετακινήσεων από ΚΕΠ σε ΚΕΠ του ίδιου Δήμου, ώστε να μην υποκρύπτονται με αυτό αποσπάσεις ή τοποθετήσεις που δεν επιτρέπει ο νόμος, τα ακόλουθα αντιστοίχως:
Α. Να καταβάλλονται έξοδα κίνησης εντός έδρας, ήτοι, χιλιομετρική αποζημίωση ή αντίτιμο εισιτηρίων ή κάρτα απεριορίστων διαδρομών κατά περίπτωση, στους υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. που μετακινούνται σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου Δήμου, με προσθήκη σχετικής διάταξης στην υποπαράγραφο Δ.9 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» της παρ. Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 και
Β. Να συμπληρωθεί το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011, ως ακολούθως: «Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι όροι και κάθε λεπτομέρεια για τις μετακινήσεις αυτές.»

Επαναλαμβάνοντας το αίτημα συνάντησής μας για την ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου προς επίλυση διάφορων θεμάτων των ΚΕΠ και των υπαλλήλων του κλάδου μας, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΕ ΚΕΠ

Προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού του κλάδου Δ.Υ.Π. στα ΚΕΠ

Αθήνα, 17/09/2018
Α.Π.: 16

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού του κλάδου Δ.Υ.Π. στα ΚΕΠ

Κυρία Υπουργέ,
Σε δήλωσή σας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφερθήκατε σε προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ 7.906 μονίμων υπαλλήλων για το 2019. Θεωρούμε ότι μέρος αυτών των θέσεων πρέπει να προορίζεται για την κάλυψη παγίων αναγκών σε προσωπικό των Κ.Ε.Π. και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα δώσετε προτεραιότητα στην ενίσχυση του Θεσμού που εποπτεύετε. Συνέχεια