Χρέωση θυρίδας ΕΛΤΑ

emailΚατόπιν ερωτημάτων σχετικά με τη χρέωση θυρίδας από τα ΕΛΤΑ, σας προωθούμε τις ακόλουθες οδηγίες του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του Υπ. Εσωτερικών (Πρώην Διοικ. Ανασυγκρότησης):

H Χρέωση Γραμματοθυρίδας θα προβλεφθεί ρητώς στη νέα Σύμβαση που θα υπογραφεί και θα έχει αναδρομική ισχύ από 4.2019

Κάθε χρόνο (ημερολογιακό έτος) και μια φορά μόνο θα καταχωρείτε με κάποια από τις μηνιαίες καταστάσεις των δρομολογίων και της αλληλογραφίας και τη Γραμματοθυρίδα (το ΝΑΙ στην πλατφόρμα).
Για το 2019 θα καταχωρήσετε τη Γραμματοθυρίδα με τα μηνιαία του Δεκεμβρίου δηλ. το πρώτο 5μερο του 2020.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
FAX: 213 131 3119, 3180

Απογραφή scanner σε ΚΕΠ

emailΣτο πλαίσιο καταγραφής από την υπηρεσία μας του εξοπλισμού των ΚΕΠ, για λόγους σχεδιασμού επιχειρησιακών δράσεων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του ακόλουθου πίνακα και την αποστολή των σχετικών στοιχείων το αργότερο έως 30/12/2019.

Με επιμέλεια των προϊσταμένων τον ΚΕΠ να αποσταλεί ένας ενιαίος Πίνακας για το σύνολο των ΚΕΠ του εκάστοτε Δήμου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Δήμος:….
Κωδικός ΚΕΠ Ύπαρξη σαρωτή εγγράφων (scanner), Συμπληρώνεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ Ο σαρωτής (scanner), εφόσον υπάρχει, λειτουργεί.

Συμπληρώνεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Ο σαρωτής (scanner), εφόσον υπάρχει και λειτουργεί, έχει δυνατότητα δικτυακής σύνδεσης.

Συμπληρώνεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ

       
       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
FAX: 213 131 3119, 3180