Ενημέρωση αιρετών Δήμων και προϊσταμένων ΚΕΠ για την αποχή από το ΑΜΚΑ

Αθήνα, 04/07/2019
Α.Π.: 17
ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΕΠ
(Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω των ΚΕΠ)

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση αιρετών Δήμων και προϊσταμένων ΚΕΠ για την απεργιακή κινητοποίηση της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. με τη μορφή ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ από συγκεκριμένα καθήκοντα διαδικασιών ΑΜΚΑ των εργαζόμενων στα ΚΕΠ.

Σας αποστέλλουμε το Ενημερωτικό Δελτίο μας με Α.Π. 16/03-07-2019 προκειμένου να σας γνωστοποιήσουμε τους λόγους για τους οποίους συνεχίζεται η απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία μας για όλους τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ με τη μορφή ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ από συγκεκριμένα καθήκοντα διαδικασιών ΑΜΚΑ από την Παρασκευή 21/06/2019.
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η αποχή από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. ΔΕφΑΘ 486/1995 κ.ά.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.
Τέλος, ενημερώνουμε τους ελάχιστους -ευτυχώς- αιρετούς και προϊσταμένους οργανικών μονάδων ΚΕΠ, που ασκούν πιέσεις προς συναδέλφους μας για να μην συμμετέχουν στην απεργιακή μας κινητοποίηση, ότι η παρακώλυση της άσκησης συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων αποτελεί ποινικό αδίκημα. Η απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ      ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Το Ενημερωτικό Δελτίο μας με Α.Π. 16/03-07-2019

Ενημερωτικό Δελτίο για ΑΜΚΑ

Αθήνα, 03/07/2019
Α.Π.: 16

ΠΡΟΣ:
ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.
ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΠ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μετά την με αριθμό Φ.80320/οικ.28710/1857/20.06.2019 Εγκύκλιο των Υπουργών Υγείας και Μεταναστευτικής Πολιτικής και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΩΧΟΧ465Θ1Ω-Ρ3Τ) με θέμα «Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους» που στάλθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε όλα τα ΚΕΠ την 1η Ιουλίου 2019 και καθώς έχουμε δεχτεί ερωτήματα από συναδέλφους περί του αν η έκδοση της Εγκυκλίου αυτής αποτελεί λόγο για τη λύση της ΑΠΟΧΗΣ Διαρκείας από συγκεκριμένα καθήκοντα διαδικασιών ΑΜΚΑ που έχει προκηρύξει η Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. από την Παρασκευή 21/06/2019 για όλους τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: Συνέχεια

Απεργιακή κινητοποίηση – Αποχή διαρκείας από τα καθήκοντα έκδοσης και μεταβολής ΑΜΚΑ

Αθήνα, 18/06/2019
Α.Π.: 15

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.) προκηρύσσει ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ των εργαζόμενων στα ΚΕΠ από την Παρασκευή 21/06/2019 με ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ από τα καθήκοντα έκδοσης και μεταβολής στοιχείων ΑΜΚΑ με εξαίρεση την απόδοση ΑΜΚΑ σε νεογέννητα.
ΖΗΤΑΜΕ:
1. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ από το Υπουργείο Εργασίας στα ερωτήματα που έχουν τεθεί από οργανικές μονάδες ΚΕΠ και που αφορούν την απόδοση ΑΜΚΑ.
2. ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΚΑ
3. ΣΥΣΤΑΣΗ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΜΚΑ σε όλα τα κατά τόπους καταστήματα τομέων του ΕΦΚΑ, κεντρικά και περιφερειακά.
4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επί των διαδικασιών ΑΜΚΑ για τους υπαλλήλους των ΚΕΠ και των Γραφείων ΑΜΚΑ του ΕΦΚΑ.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ προς κάθε κατεύθυνση και ενδιαφερόμενο:
1. Τα ζητήματα ΑΜΚΑ απαιτούν τάχιστα λύσεις για την εκ νέου ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας για την οποία έχουν συναρμοδιότητα τα ΚΕΠ. Η έλλειψη επαρκούς ρυθμιστικού πλαισίου και εγκυκλίων οδηγιών για την απόδοση ΑΜΚΑ δυσχεραίνει σημαντικά και σε πολλές περιπτώσεις καθιστά ανέφικτη την εκτέλεση των καθηκόντων μας.
2. Μέχρι να δοθούν οι απαντήσεις και οι λύσεις που ζητάμε επί σειρά ετών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται από τα Γραφεία ΑΜΚΑ του καθ’ ύλην αρμόδιου ΕΦΚΑ, τον οποίο εποπτεύει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΠ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΜΑΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ !!!

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Ενημερωτικό δελτίο

Αθήνα, 22/04/2019
Α.Π.: 12

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει ήδη λάβει από το Υπουργείο Εργασίας αφενός σχέδιο της εγκυκλίου που αναμένουμε με απαντήσεις σε ερωτήματα για ΑΜΚΑ και αφετέρου σχέδιο της ΚΥΑ, η οποία θα τροποποιεί την υπάρχουσα που ρυθμίζει τα θέματα ΑΜΚΑ, και σήμερα επιστρέφει τα έγγραφα στο Εργασίας με τις απαραίτητες εγκρίσεις-υπογραφές.
Επίσης, η ΗΔΙΚΑ μας πληροφόρησε ότι μετά τις γιορτές του Πάσχα θα ανέβει νέα έκδοση της εφαρμογής ΑΜΚΑ, που θα περιλαμβάνει και web service για τον έλεγχο εγκυρότητας των αδειών διαμονής αλλοδαπών. Θα μας είχε παρασχεθεί ήδη αυτή η δυνατότητα ελέγχου, αλλά υπήρξε καθυστέρηση στη φάση της υλοποίησης, που οφείλεται στο ότι η υπηρεσία «έπεφτε» από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Προκειμένου να χρησιμοποιείται σωστά και να είναι παραγωγικό το νέο εργαλείο, θα σταλεί στα ΚΕΠ έγγραφο με φωτογραφίες εντύπων αδειών διαμονής από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Οδηγίες θα δοθούν από την ΗΔΙΚΑ και για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις που θα υπάρχουν βελτιώσεις στη εφαρμογή του ΑΜΚΑ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Απαράδεκτη παρέμβαση και απαίτηση για την έκδοση ΑΜΚΑ σε αιτούντες άσυλο από το Τμήμα ΚΕΠ Δήμου Δράμας

Αθήνα, 15/03/2019
Α.Π.: 11

ΠΡΟΣ:
………………………………..
Δικηγόρο Θεσσαλονίκης
(Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτη παρέμβαση και απαίτηση για την έκδοση ΑΜΚΑ σε αιτούντες άσυλο από το Τμήμα ΚΕΠ Δήμου Δράμας.
Σχετ.: (α) Το από 8/3/2019 ηλεκτρονικό μήνυμά σας προς το Τμήμα ΚΕΠ Δήμου Δράμας με θέμα «Απ.-Διευκρίνιση επί αιτήματος έκδοσης ΑΜΚΑ από
αιτούντα άσυλο».
(β) Το με Α.Π. 10597/28-2-2019 έγγραφο του Τμήματος ΚΕΠ Δήμου Δράμας με θέμα «Διευκρινήσεις που αφορούν τη χορήγηση ΑΜΚΑ».
(γ) Το από 25/2/2019 ηλεκτρονικό μήνυμά σας προς το Τμήμα ΚΕΠ Δήμου Δράμας με θέμα «Διευκρίνιση επί αιτήματος έκδοσης ΑΜΚΑ από αιτούντα άσυλο.».

Κυρία…………………….,

Με έκπληξη διαβάσαμε τα ανωτέρω σχετικά της αλληλογραφίας σας με το Τμήμα ΚΕΠ Δήμου Δράμας, την οποία κοινοποιήσατε σε όλα τα ΚΕΠ.
Εκφράζουμε την οργή και την αγανάκτησή μας, τόσο για την απαράδεκτη παρέμβασή σας σε δυσεπίλυτο για την νομότυπη έκδοση ΑΜΚΑ εσωτερικό ζήτημα που ταλανίζει τα ΚΕΠ, το εποπτεύον Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τα λοιπά συναρμόδια Υπουργεία, όσο και -κυρίως- για την απαίτησή σας να χορηγείται παράτυπα ΑΜΚΑ σε αιτούντες άσυλο αλλοδαπούς από το ΚΕΠ Δήμου Δράμας. Απαίτηση, για την οποία μάλιστα εκτοξεύετε, εμμέσως πλην σαφώς, απειλές ότι αν δεν επιληφθεί το Τμήμα της επίλυσης του ζητήματος, εσείς οφείλετε να εξαντλήσετε κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπιση των συμφερόντων του πληθυσμού που εκπροσωπείτε. Συνέχεια

Ενημερωτικό δελτίο

Αθήνα, 07/03/2019
Α.Π.: 9
ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Την Πέμπτη 07/03/2019 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνάντηση της ΠΟΣΕΚΕΠ με υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες. Από τη συνάντηση προέκυψαν τα εξής: Συνέχεια

Διαδικασία έκδοσης ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ

Αθήνα, 21/11/2018
Α.Π.: 25

ΠΡΟΣ:
ΣΥΝΗΓΟΡΟ του ΠΟΛΙΤΗ
Χαλκοκονδύλη 17
104 32 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα έγγραφά μας με τα οποία απευθυνθήκαμε στην -τέως- Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κυρία Όλγα Γεροβασίλη και στην Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, προκειμένου να αναληφθεί πολιτική πρωτοβουλία για την επίλυση του ζητήματος «Έκδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ».
Η διαδικασία έκδοσης ΑΜΚΑ έχει καταστεί αναχρονιστική και ως εκ τούτου έχουν δημιουργηθεί πάμπολλα προβλήματα, τόσο στα ΚΕΠ όσο και στους πολίτες που επιθυμούν να εξυπηρετούνται άμεσα, με αποτέλεσμα να απαιτείται πλέον για αυτήν ένα νέο, σύγχρονο, ρυθμιστικό πλαίσιο με σαφώς καθορισμένα δικαιολογητικά για την κάθε ειδική περίπτωση και σκοπό -πρόσβαση σε εργασία ή σε παροχές υγείας- για τον οποίο ζητούν ΑΜΚΑ οι ενδιαφερόμενοι.
Επειδή, η εν λόγω διαδικασία που μας απασχολεί έχει απασχολήσει στο παρελθόν και τον Συνήγορο του Πολίτη, σας παρακαλούμε να επιληφθείτε του ζητήματος κατά λόγο αρμοδιότητας για τη βέλτιστη άμεση παροχή αυτής της υπηρεσίας των ΚΕΠ προς τον Πολίτη, με τρόπο που θα ιασφαλίζει ταυτόχρονα τη σύννομη εκτέλεση καθηκόντων εκ μέρους των υπαλλήλων των ΚΕΠ.
Παραμένοντας στη διάθεσή σας για κάθε απαραίτητη διευκρίνιση και συνεργασία, ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.