Δελτίο τύπου

Αθήνα, 22/03/2020
Α.Π.: 22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών σε ένδειξη καλής θέλησης και λαμβάνοντας υπόψη: Α. Την επιβολή απαγόρευσης άσκοπης κυκλοφορίας από αύριο το πρωί στις 6.00 που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέο τηλεοπτικό διάγγελμα προς τους πολίτες και
Β. Τις πρόνοιες της προηγούμενης εβδομάδας και τις δράσεις που προγραμματίζονται για την επόμενη από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον περιορισμό της προσέλευσης πολιτών στα ΚΕΠ.
Αποφάσισε σήμερα Κυριακή 22/03/2020 τη ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΑΠΟΧΗΣ από καθήκοντα διεκπεραίωσης υποθέσεων με φυσική παρουσία πολιτών για το προσωπικό των ΚΕΠ που έχει εξαγγείλει από τη Δευτέρα 23/03/2020 ως ακολούθως:
ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΧΗ από τα ως άνω καθήκοντα για το προσωπικό που απασχολείται σε ΚΕΠ, στα οποία υπάρχουν τα ελάχιστα μέσα προστασίας (προστατευτικά τζάμια σε γκισέ ή γραφεία) για πολίτες και εργαζόμενους.
Η ΑΠΟΧΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ, όπως αποφασίστηκε, ΜΟΝΟ για το προσωπικό που απασχολείται σε ΚΕΠ, στα οποία δεν υπάρχουν τα ελάχιστα μέσα προστασίας (προστατευτικά τζάμια σε γκισέ ή γραφεία) για πολίτες και εργαζόμενους, προκειμένου να αποφευχθεί η δια ζώσης εξυπηρέτηση πολίτη και ο κίνδυνος διασποράς του νέου κορωνοϊού. Οι εργαζόμενοι σε αυτά τα ΚΕΠ θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εξυπηρετώντας το κοινό τηλεφωνικά, μέσω διαδικτύου και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, χωρίς προσωπική επαφή με τον πολίτη μέσα στο ΚΕΠ.
Καθόσον το Υπουργείο Εσωτερικών έχει διαθέσει πόρους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ζητάμε:
Οι Δήμοι που δεν έχουν ακόμα πραγματοποιήσει τις αναγκαίες προμήθειες σε μέσα και υλικά για τα ΚΕΠ, να το πράξουν το συντομότερο, για να ανασταλεί πλήρως η αποχή μας στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε όλοι στη χώρα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Δελτίο τύπου

Αθήνα, 20/03/2020
Α.Π.: 21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων στα Κ.Ε.Π., στις 16/03/2020, αποφάσισε ΑΠΟΧΗ από καθήκοντα διεκπεραίωσης υποθέσεων με φυσική παρουσία πολιτών, για το προσωπικό των ΚΕΠ, από τη Δευτέρα 23/03/2020 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του νέου κορωνοϊού, με ΑΙΤΗΜΑΤΑ την αναστολή υποδοχής κοινού με φυσική παρουσία πολιτών μέσα στα ΚΕΠ και την αναστολή λειτουργίας των ΚΕΠ, στα οποία δεν έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας, μέχρι τη λήψη τους. Συνέχεια

Δήλωση επιθυμίας συνέχισης διαλόγου

Αθήνα, 19/03/2020
Α.Π.: 20

ΠΡΟΣ:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
(Ο.ΜΕ.Δ.)
Πλ. Βικτωρίας 7, ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Κατά τη διαδικασία δημοσίου διαλόγου ενώπιον του Ο.ΜΕ.Δ. μας γνωστοποιήθηκε η από 18/3/2020 έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην εξώδικη δήλωση-γνωστοποίηση της Ομοσπονδίας μας για την προκήρυξη απεργιακής κινητοποίησης με τη μορφή αποχής από τα καθήκοντα εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία του Πολίτη στα ΚΕΠ. Σε απάντηση στα διαλαμβανόμενα του εν λόγω εγγράφου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρουμε τα ακόλουθα νόμιμα, βάσιμα και αληθή:
1. Εκτιμούμε ως πολύ θετικές τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιου Γεωργαντά καθώς και τις επόμενες, που μόλις σήμερα στο σύνολό τους πληροφορηθήκαμε από το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου.
2. Πέρα από τις καλές προθέσεις όμως, η παθογένεια της ελληνικής διοίκησης και οι ασύμμετρες ταχύτητες ως προς την υλοποίηση των κεντρικών κατευθύνσεων του Υπουργείου από τους επιμέρους ΟΤΑ, καθιστούν αμφίβολο το χρονοδιάγραμμα πραγματικής υλοποίησης των νέων μέτρων και μάλιστα τις μέρες κορύφωσης των μέτρων επιφυλακής και θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία χιλιάδων πολιτών.
3. Στο βαθμό που δεν έχουν υλοποιηθεί οι δράσεις της επόμενης βδομάδας, υπάρχουν και αυξημένοι κίνδυνοι για τη μετάδοση του νέου ιού.
4. Τα μέτρα προστασίας, όπου αυτά έχουν ληφθεί, δεν διασφαλίζουν ότι μηδενίζεται ο κίνδυνος διασποράς του νέου ιού μέσα από τις υπηρεσίες των ΚΕΠ προς τους πολίτες. Τη Δευτέρα 16/03/2020, η διεκπεραίωση 1.222 υποθέσεων στα ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων με φυσική παρουσία πολιτών σημαίνει ότι 1.222 πολίτες κινήθηκαν στην Αθήνα και πέρασαν μέσα σε 7 καταστήματα ΚΕΠ.
5. Πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού ο χώρος των ΚΕΠ και να προστατεύονται οι εργαζόμενοι για να υπάρχουν ΚΕΠ και εργαζόμενοι να εξυπηρετούν την επαύριον.
6. Σε πολλά ΚΕΠ δεν υπάρχουν καθόλου μα καθόλου μέτρα και μέσα προστασίας, κι αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί και δεν σχετίζεται με τη βούληση και τις καλές προθέσεις Υπουργείων και Δημοτικών Αρχών, που για αντικειμενικούς λόγους δεν έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν.
7. Υπάρχει ασάφεια για την ακριβή ημερομηνία παραγωγικής λειτουργίας της πύλης gov.gr και κυρίως της άμεσης ανταπόκρισής της. Μεγάλος όγκος γνησίων υπογραφής ακολουθεί έτοιμο κείμενο, χωρίς την κλασσική μορφή υπεύθυνης δήλωσης ή εξουσιοδότησης.
8. Ο στόχος είναι κοινός, να μην προσέρχονται οι πολίτες στα ΚΕΠ για να εξυπηρετηθούν με φυσική παρουσία και προς αυτή τη κατεύθυνση, υπάρχουν κι άλλες δράσεις προς υλοποίηση που θα επιθυμούσαμε από το Υπουργείο, όπως π.χ. αυστηρή τήρηση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
Κατόπιν των ανωτέρω και σε διαρκή διάλογο με την πολιτική ηγεσία, αναμένουμε την έμπρακτη υλοποίηση των ως άνω δεσμεύσεων, διαφυλάσσοντας στο μεταξύ το υπέρτατο αγαθό πολιτών και εργαζομένων που είναι η δημόσια υγεία.
Δηλώνουμε ότι επιθυμούμε να συνεχίσουμε το διάλογο για την εξεύρεση της καλύτερης λύσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Εξώδικη δήλωση – Γνωστοποίηση Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

του αρμόδιου Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Γεωργίου Γεωργαντά, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου

ΣΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ -ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «ΠΑΝΕΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Π.Ο.Σ.Κ.Ε.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα, κατάστημα ΚΕΠ Συντάγματος, στη συμβολή των οδών Όθωνος και Λεωφ. Αμαλίας, όπως νομίμως εκπροσωπείται Συνέχεια

Πρόσκληση ΟΜΕΔ

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2020
Αρ. Πρωτ. Μ-Δ : 83

Πρός:
1. Πανελλήνιο Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.), Όθωνος 10 και Λεωφ. Αμαλίας, 105 57 Αθήνα
2. Υπουργό Οικονομικών, Νίκης 5-7, 105 62 Αθήνα
3. Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πόντου, 101 63 Καλλιθέα
4. Υπουργό Εργασίας, Σταδίου 29, 105 59 Αθήνα
5. Υπουργό Υγείας, Αριστοτέλους 17, 104 33 Αθήνα
6. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Ακαδημίας 65 και Γενναδiου 8, 106 78 Αθήνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Μεσολαβητής κ. Αντώνης Γυφτόπουλος, σας καλεί σε συνάντηση την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:00, στα γραφεία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Πλατεία Βικτωρίας 7, 4ος όροφος, Αθήνα), για τη διεξαγωγή Δημοσίου Διαλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.2224/94.
– Οι εκπρόσωποί σας που θα παραστούν παρακαλούνται να προσκομίσουν εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου για τη διεξαγωγή του Δημοσίου Διαλόγου (σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη προσκομίσει).

Ο ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

Εξώδικη Δήλωση – Γνωστοποίηση Προκήρυξης Απεργίας – Αποχής από Καθήκοντα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΏΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.) που εδρεύει στην Αθήνα, κατάστημα ΚΕΠ Συντάγματος, στη συμβολή των οδών Όθωνος και Λεωφ. Αμαλίας και εκπροσωπείται νόμιμα. Συνέχεια

Δελτίο τύπου

Αθήνα, 08/10/2019
Α.Π.: 20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ αναστέλλει την ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ με ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ από καθήκοντα έκδοσης και μεταβολής στοιχείων ΑΜΚΑ των εργαζόμενων στα ΚΕΠ, που έχει ξεκινήσει την 21η/06/2019, από αύριο Τετάρτη 09/10/2019, μετά την έκδοση της διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με Α.Π. 80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ) με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ» και τις πρόσθετες διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν στα ΚΕΠ στις 07/10/2019.
Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους στα ΚΕΠ για τη μαζική συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητοποίηση της Ομοσπονδίας μας, με την οποία επιδιώξαμε και πετύχαμε να καθοριστούν κατηγορίες δικαιούχων ΑΜΚΑ, δικαιολογητικά σε ειδικές περιπτώσεις και αρμοδιότητες των φορέων έκδοσης, χωρίς τα οποία η εκτέλεση των καθηκόντων μας ήταν αρκετές φορές ανέφικτη στο παρελθόν.
Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα έχει γίνει και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας μέχρι να υπάρξει ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για όλες τις διαδικασίες ΑΜΚΑ, εφαρμόσιμο από υπαλλήλους και διάφανο σε κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς κενά και αναπάντητα ερωτήματα, χωρίς παθογένειες και χωρίς παράθυρα που επιτρέπουν εντάσεις στις υπηρεσίες μας, για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.