Έγγραφο προς Yπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αθήνα, 15/07/2019
Α.Π.: 18

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
κ. Κυριάκο Πιερρακάκη
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου
101 63 Καλλιθέα

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Χαιρετίζουμε από την πλευρά μας την υπαγωγή των ΚΕΠ στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ενστερνιζόμαστε την προοπτική των απλουστεύσεων των διαδικασιών και της μείωσης της γραφειοκρατίας, ώστε τα ΚΕΠ να αποκτήσουν τον πραγματικό τους ρόλο, δηλαδή αυτόν της προώθησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Όμως, η θεωρία από την πράξη απέχει. Τα τελευταία χρόνια ο Θεσμός των ΚΕΠ βρίσκεται σε τέλμα, χωρίς καμία βελτίωση, κανέναν στόχο, με απώλεια προσανατολισμού και κυρίως με μεγάλες ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό. Παράλληλα, η προσθήκη διαδικασιών από τα υπόλοιπα Υπουργεία χωρίς κανέναν προγραμματισμό έχει δημιουργήσει έντονα λειτουργικά προβλήματα. Τα ανοιχτά ζητήματα είναι πολλά και φλέγοντα και χρήζουν άμεσων λύσεων. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για άμεση συνάντηση μαζί σας, ώστε να συζητηθούν δια ζώσης. Προσδοκούμε σε μια άρτια συνεργασία με μοναδικό στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ     ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ

Απεργιακή κινητοποίηση – Αποχή διαρκείας από τα καθήκοντα έκδοσης και μεταβολής ΑΜΚΑ

Αθήνα, 18/06/2019
Α.Π.: 15

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.) προκηρύσσει ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ των εργαζόμενων στα ΚΕΠ από την Παρασκευή 21/06/2019 με ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ από τα καθήκοντα έκδοσης και μεταβολής στοιχείων ΑΜΚΑ με εξαίρεση την απόδοση ΑΜΚΑ σε νεογέννητα.
ΖΗΤΑΜΕ:
1. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ από το Υπουργείο Εργασίας στα ερωτήματα που έχουν τεθεί από οργανικές μονάδες ΚΕΠ και που αφορούν την απόδοση ΑΜΚΑ.
2. ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΚΑ
3. ΣΥΣΤΑΣΗ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΜΚΑ σε όλα τα κατά τόπους καταστήματα τομέων του ΕΦΚΑ, κεντρικά και περιφερειακά.
4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επί των διαδικασιών ΑΜΚΑ για τους υπαλλήλους των ΚΕΠ και των Γραφείων ΑΜΚΑ του ΕΦΚΑ.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ προς κάθε κατεύθυνση και ενδιαφερόμενο:
1. Τα ζητήματα ΑΜΚΑ απαιτούν τάχιστα λύσεις για την εκ νέου ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας για την οποία έχουν συναρμοδιότητα τα ΚΕΠ. Η έλλειψη επαρκούς ρυθμιστικού πλαισίου και εγκυκλίων οδηγιών για την απόδοση ΑΜΚΑ δυσχεραίνει σημαντικά και σε πολλές περιπτώσεις καθιστά ανέφικτη την εκτέλεση των καθηκόντων μας.
2. Μέχρι να δοθούν οι απαντήσεις και οι λύσεις που ζητάμε επί σειρά ετών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται από τα Γραφεία ΑΜΚΑ του καθ’ ύλην αρμόδιου ΕΦΚΑ, τον οποίο εποπτεύει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΠ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΜΑΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ !!!

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Ενημερωτικό δελτίο

Αθήνα, 07/03/2019
Α.Π.: 9
ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Την Πέμπτη 07/03/2019 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνάντηση της ΠΟΣΕΚΕΠ με υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες. Από τη συνάντηση προέκυψαν τα εξής: Συνέχεια

Επίπεδο λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων ΚΕΠ

Αθήνα, 06/03/2018
Α.Π.: 2

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Όλγα Γεροβασίλη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΕΠ

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται μεθόδευση Δημάρχων για την υποβάθμιση του επιπέδου λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων ΚΕΠ. Συγκεκριμένα, ενώ ο Ν. 3013 στο άρθρο 31, παρ. 2 ορίζει ότι «Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων κατοίκων, το συνιστώμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης», με την ψήφιση νέου Ο.Ε.Υ. η υπάρχουσα Διεύθυνση ΚΕΠ υποβιβάζεται σε Τμήμα.
Κι αυτό, παρά το ότι έχει ήδη επέλθει κατάργηση Διευθύνσεων και Τμημάτων ΚΕΠ με τη συγχώνευση Δήμων του Προγράμματος «Καλλικράτης» και οι ανάγκες Διοίκησης των υπηρεσιών μας παρουσιάζονται αυξημένες από την έναρξη λειτουργίας του Θεσμού των ΚΕΠ μέχρι σήμερα. Τα δύο Τμήματα που προβλέπεται με την ως άνω διάταξη να λειτουργούν σε κάθε Διεύθυνση δεν επαρκούν πλέον σε μεγάλα αστικά κέντρα ή σε Δήμους μεγάλης γεωγραφικής έκτασης. Ο περιορισμός αυτός δεν δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις Δημοτικές ενότητες με μεγάλο πληθυσμό κατοίκων να διατηρούν Τμήμα ΚΕΠ.
Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι όχι μόνο απαιτείται να διαφυλαχθεί η πρόβλεψη του νομοθέτη το 2002 για τη Διοίκηση των ΚΕΠ, αλλά και να καλυφθούν πλέον οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των ΚΕΠ. Για το λόγο αυτό, η Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 31 του Ν.3013/2002 με την εξής προσθήκη στην παρ. 2:
«Στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων, σε κάθε Δημοτική Ενότητα, εκτός της έδρας του Ο.Τ.Α., με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων κατοίκων το συνιστώμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση ΚΕΠ».

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Ενημερωτικό Δελτίο

Αθήνα, 18/01/2018
Α.Π.: 01

ΠΡΟΣ:
ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ
ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Την Τετάρτη 17/01/2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΚΕΠ με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Όλγα Γεροβασίλη, παρουσία πολιτικών παραγόντων του Υπουργείου.
Στη συνάντηση τέθηκαν και συζητήθηκαν αρκετά ζητήματα.
Σε όσα από αυτά υπάρχει συναρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, απαντήσεις θα δοθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Θα υπάρξουν κατ’ αρχήν επαφές της Υπουργού με τον κ. Σκουρλέτη και στη συνέχεια θα υπάρξει κοινή συνάντηση και με την ΠΟΣΕΚΕΠ, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για νέες ρυθμίσεις. Επισημαίνουμε ότι για πρώτη φορά ανοίγει διάλογος με πρωτοβουλία του Εποπτεύοντος Υπουργείου για την αλλαγή θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΚΕΠ, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν θέματα διαρχίας και αυθαιρεσιών εκ μέρους των αιρετών. Όσον αφορά το άρθρο 84 του ν.4484/2017 δεν τίθεται θέμα κατάργησής του.
Πρόσβαση στο Μητρώο Πολιτών θα έχουν τα ΚΕΠ από την έναρξη λειτουργίας του στις 22/01, όπως έχει προγραμματιστεί από το ΥΠΕΣ, το οποίο φέρει κατά πρώτο λόγο την ευθύνη του όλου εγχειρήματος. Σχετική εγκύκλιος θα σταλεί από το ΥΠΔΑ και για οποιαδήποτε τεχνική καθυστέρηση θα έχουμε ενημέρωση.
Για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και τις εκ νέου αιτήσεις των δικαιούχων η Υπουργός θα έχει επαφή με το Υπουργείο Εργασίας. Θα περιμένουμε αποτελέσματα, πριν προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Σε περίπτωση μη θετικής εξέλιξης, θα υπάρξει ενημέρωση των Προέδρων και των Δ.Σ. των Σωματείων-μελών μας για τις περαιτέρω ενέργειές μας.
Περιπτώσεις ανάθεσης νέων καθηκόντων στα ΚΕΠ, όπως οι ανακοινώσεις του κ. Σπίρτζη για άδειες κυκλοφορίας μόνο στα ΚΕΠ, είναι διαδικασίες που δεν ωριμάζουν τόσο γρήγορα και η συγκεκριμένη ίσως να μην μπορεί να εφαρμοστεί ούτε μετά από δύο χρόνια, όπως μας γνωστοποίησε η Υπουργός. Επιπλέον, έχει γίνει κατανοητό και αποδεκτό το ότι τα ΚΕΠ δεν μπορούν προς το παρόν, με το υπάρχον προσωπικό, να αναλάβουν άλλες επιβαρυντικές διαδικασίες.
Αίτημα ενίσχυσης των ΚΕΠ μετά από σύσταση και προκήρυξη θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΔΥΠ τέθηκε εκ νέου, κρίθηκε εύλογο και δίκαιο και θα εξεταστεί η δυνατότητα υλοποίησής του με τον Υπουργό Οικονομικών μέσα στο 2018.
Τέλος, η Ομάδα Εργασίας για την οργάνωση και λειτουργία των ΚΕΠ θα επανασυσταθεί με διαφορετική σύνθεση και νέους όρους για την αποτελεσματικότητά της.