Σύμβαση Ειδικού Έργου ΕΛΤΑ – ΚΕΠ

Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΔΑΔ/Φ5/17/9510/15-4-2020 και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΚΕΠ, για τις περιοχές εκείνες που οι Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ δεν διαθέτουν δίκτυο εξυπηρέτησης, σας διαβιβάζονται τα τηλέφωνα των Καταστημάτων ΕΛΤΑ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου
Καλλιθέα Αττικής, 101 63
FAX: 210 9098 433

Σύμβαση Ειδικού Έργου ΕΛΤΑ – ΚΕΠ

Σε συνέχεια των οδηγιών οι οποίες σας δόθηκαν με το έγγραφο της υπηρεσίας μας ΔΑΔ/Φ5/17/9510/15-4-2020, για τις πρόσθετες υπηρεσίες ΕΛΤΑ και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας κατά το στάδιο εντολής για παραλαβή ταχυδρομικών αντικειμένων τόσο από τα ΚΕΠ, όσο και από τους πολίτες παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 6073179 (με ωράριο 8.30 π.μ. – 16.30μ.μ.) ή κατά προτίμηση να αποστέλλετε στο email kep@elta-courier.gr συμπληρωμένη την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία της εντολής παραλαβής:

 ΚΕΠ / ………………
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΠ
ΟΔΟΣ και ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΚ 
ΠΟΛΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ έως ώρα 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου
Καλλιθέα Αττικής, 101 63
FAX: 210 9098 433

Οδηγίες για το έργο των ΚΕΠ

Ελληνικά Ταχυδρομία Α.Ε.
Κεντρική Υπηρεσία
Διεύθυνση Πωλήσεων
Τομέας Δημοσίου

ΘΕΜΑ: ¨Οδηγίες για το έργο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)¨

Η σύμβαση του έργου με διακριτικό τίτλο «ΚΕΠ – ΠΟΛΙΤΗΣ» θα αφορά την επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε πολίτες, σε όλη τη χώρα, θα είναι ταχυδρομικά αντικείμενα Β΄ Προτεραιότητας, με επίδοση στο x+2, Συστημένα (με barcode: RE, παράδοση στα χέρια του παραλήπτη ή εξουσιοδοτημένου προσώπου) ή ιχνηλατήσιμα με barcode: LL με εναπόθεση στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη – ασφαλές σημείο).
Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνεται κυρίως μέσω του Δικτύου Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ και όπου δεν διαθέτουν Δίκτυο οι Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ, π.χ δυσπρόσιτες & απομακρυσμένες περιοχές ανά την Ελληνική Επικράτεια, θα γίνεται μέσω του Δικτύου των ΕΛΤΑ.
Τα στάδια της διαχείρισης του εν λόγω έργου περιγράφονται ακολούθως:

Μέσω Δικτύου Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ

1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΑΧ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ
• Ο υπάλληλος του ΚΕΠ θα καλεί στο τηλέφωνο 11120 ή 2106073005 και θα δίνει την εντολή παραλαβής επικοινωνώντας και τον κωδικό χρέωσης (019443 01 00 ή 019443 01 01 ή 019443 01 02).
• Ο υπάλληλος του ΚΕΠ θα πρέπει να τηλεφωνεί μέχρι τις 12.00 για παραλαβή την ίδια μέρα.
• Επίσης ο υπάλληλος του ΚΕΠ θα πρέπει να έχει ετοιμάσει λίστα εις διπλούν με όλα τα ταχ. αντικείμενα που περιέχει, στην οποία θα αναγράφονται η ημερομηνία, ανά αντικείμενο τα στοιχεία του παραλήπτη (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση) και στο τέλος, το σύνολο των προς παράδοση αντικειμένων της συγκεκριμένης κατηγορίας. Κάθε μία κατηγορία θα παραδίδεται ξεχωριστά στον διανομέα (με ιδιαίτερη μνεία για τον τρόπο διαχείρισης του ήτοι παράδοση στα χέρια του παραλήπτη – εξουσιοδοτημένου προσώπου ή με εναπόθεση στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη – ασφαλές σημείο).
Κατά την παραλαβή, ο διανομέας θα καταμετρά τα αντικείμενα της κάθε κατηγορίας και, εφόσον συμφωνεί στο σύνολο, θα υπογράφει τις λίστες και θα παίρνει το ένα αντίγραφο από κάθε κατηγορία μαζί του. Οι εν λόγω λίστες θα υπογράφονται και από τον υπάλληλο του ΚΕΠ και θα υπέχουν θέση απόδειξης κατάθεσης.
• Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία και του αποστολέα (ΚΕΠ) και του παραλήπτη – πολίτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο).


Συνέχεια ανάγνωσης

Χρέωση θυρίδας ΕΛΤΑ

emailΚατόπιν ερωτημάτων σχετικά με τη χρέωση θυρίδας από τα ΕΛΤΑ, σας προωθούμε τις ακόλουθες οδηγίες του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του Υπ. Εσωτερικών (Πρώην Διοικ. Ανασυγκρότησης):

H Χρέωση Γραμματοθυρίδας θα προβλεφθεί ρητώς στη νέα Σύμβαση που θα υπογραφεί και θα έχει αναδρομική ισχύ από 4.2019

Κάθε χρόνο (ημερολογιακό έτος) και μια φορά μόνο θα καταχωρείτε με κάποια από τις μηνιαίες καταστάσεις των δρομολογίων και της αλληλογραφίας και τη Γραμματοθυρίδα (το ΝΑΙ στην πλατφόρμα).
Για το 2019 θα καταχωρήσετε τη Γραμματοθυρίδα με τα μηνιαία του Δεκεμβρίου δηλ. το πρώτο 5μερο του 2020.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
FAX: 213 131 3119, 3180