Ζητήματα εξυπηρέτησης πολιτών και λειτουργίας ΚΕΠ προς επίλυση

Αθήνα, 18/12/2019
Α.Π.: 29

ΠΡΟΣ:
1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο
Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα
2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
κ. Γεώργιο Γεωργαντά
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου
101 63 Καλλιθέα

ΘΕΜΑ: Ζητήματα εξυπηρέτησης πολιτών και λειτουργίας ΚΕΠ προς επίλυση
Σχετ.: (α) Η εγκύκλιος με Α.Π /Φ.18/οικ. 11853 της 6ης Μαΐου 2009 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους»
(β) Η εγκύκλιος με Α.Π ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/23/12633 της 10ης Απριλίου 2017 του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Υπόμνηση εγκυκλίων οδηγιών που ρυθμίζουν θέματα επιμέλειας και ασφάλειας των ΚΕΠ»

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,

Θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα ζητήματα που αφορούν στην εξυπηρέτηση πολιτών και στη λειτουργία των ΚΕΠ, προς επίλυσή τους: Συνέχεια

Προβλήματα χορήγησης ληξιαρχικών πράξεων από Ληξιαρχείο Αμαρουσίου

Αθήνα, 05/06/2018
Α.Π.: 6

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
Βασ. Σοφίας 15, 10674 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
κ. Κωνσταντίνο Πουλάκη
Σταδίου 27, 10183 Αθήνα
2. ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
κ. Γεώργιο Πατούλη
Βασ. Σοφίας 9, 15124 Μαρούσι

ΘΕΜΑ: Εξαιρετικό πρόβλημα στις χορηγήσεις αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων από το Ληξιαρχείο Δήμου Αμαρουσίου
Σχετ.: Το με Α.Π. 21/5-6-2018 έγγραφο του Σωματείου Εργαζομένων ΚΕΠ Ν. Αττικής με θέμα «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού που μας κοινοποιήθηκε σήμερα, επισημαίνουμε το εξαιρετικό πρόβλημα στις χορηγήσεις αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων από το Ληξιαρχείο Δήμου Αμαρουσίου. Απίστευτες καθυστερήσεις, με τις όσες δυσμενείς επιπτώσεις για υπαλλήλους και πολίτες, δεν αντιμετωπίζουν μόνο τα ΚΕΠ, αλλά και όλες οι υπηρεσίες του Δημοσίου και των ΟΤΑ κατά την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφων πράξεων του Ληξιαρχείου Αμαρουσίου. Η προβληματική του λειτουργία επηρεάζει και πλήττει γενικά την απόδοση και την αξιοπιστία άλλων μονάδων της Δημόσιας Διοίκησης.
Όσον αφορά τα ΚΕΠ, έχουν παρατηρηθεί συνοπτικά τα ακόλουθα:

  • Απάντηση δίνεται μετά από ένα, δύο, τρεις μήνες ή ποτέ αν δεν προηγηθεί υπενθύμιση για εκκρεμότητα.
  • Απάντηση δίνεται μόνο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία για την καθυστέρηση -μία ή περισσότερες φορές- και αποστολή εκ νέου της αίτησης ή κατάστασης αιτήσεων με τηλεομοιοτυπία.
  • Παραλαμβάνονται πράξεις όχι για το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων, αλλά για ορισμένες μόνο και επαναλαμβάνεται η ως άνω διαδικασία.
  • Απαντήσεις δεν δίνονται ούτε σε χαρακτηρισμό αιτήσεων ως επειγουσών για την έκδοση άδειας γάμου, ακόμα κι αν διαβιβάζονται 2 φορές μέσα σε διάστημα 10 ημερών. Σε συγκεκριμένη τέτοια περίπτωση, οι αιτήσεις στάλθηκαν -την τρίτη φορά- στο κεντρικό ΚΕΠ Αμαρουσίου με την παράκληση να φροντίσει για την εξυπηρέτηση ΚΕΠ και πολιτών.
  • Σε επείγουσες περιπτώσεις οι πολίτες παραιτούνται από το δικαίωμά τους να υποβάλλουν αίτηση σε ΚΕΠ του τόπου κατοικίας ή εργασίας τους και καταθέτουν την αίτησή τους στο Μαρούσι, απευθείας στο Ληξιαρχείο οι ίδιοι ή εκπρόσωποί τους.

Σημειώνουμε ότι από σχεδόν όλα τα άλλα Ληξιαρχεία των Δήμων της χώρας, λαμβάνουμε αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων την ίδια, την επόμενη ή το αργότερο τη μεθεπόμενη μέρα από τη διαβίβαση της σχετικής αίτησης με τηλεομοιοτυπία και βέβαια χωρίς καμιά τηλεφωνική επικοινωνία.
Κατόπιν αυτών, το πρόβλημα της δυσλειτουργίας και των καθυστερήσεων του Ληξιαρχείου Αμαρουσίου, για το οποίο θα πρέπει να δοθεί άμεσα κάποια λύση, αναδεικνύει και καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη διασύνδεσης, το συντομότερο δυνατό, των ΚΕΠ με το Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών (ΣΥ ΜΗΠΟΛ) και ειδικότερα με το ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.