Ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα
Πληροφορίες: Αλ. Παβέλη
Τηλέφωνο: 213 1313 174
Φαξ: 213 1313 119
e-mail: dolkep@ydmed.gov.gr

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019
Αριθ. πρωτ. ΔΑΔ/Φ.15/14/44405

ΠΡΟΣ:
Όλα τα ΚΕΠ της Χώρας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΥΕΘΑ/ Μηχανογραφικό
Κέντρο Στρατολογίας
m_k@stratologia.gr
2. ΓΕΕΘΑ
Διεύθυνση Στρατολογικού-
Τμήμα Μηχανογράφησης
geetha_dsl@stratologia.gr

Θέμα: «Ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης»

Μετά το υπ` αρ. Φ.008/128/240028/18-12-2019 έγγραφο του ΓΕΕΘΑ, το οποίο επισυνάπτουμε, σας ενημερώνουμε ότι από 31/12/2019 παύει η λειτουργία της μηχανογραφικής εφαρμογής μέσω της οποίας αποστέλλονται από τα ΚΕΠ προς τις Στρατολογικές Υπηρεσίες αιτήματα έκδοσης πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία η υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης παρέχεται ως εξής:


Συνέχεια ανάγνωσης

Ηλεκτρονική απογραφή στρατευσίμων κλάσης 2023, μέσω ΚΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα
Πληροφορίες: Αλ. Παβέλη
Τηλέφωνο: 213 1313 174
Φαξ: 213 1313 119
e-mail: dolkep@ydmed.gov.gr

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2019
Αριθ. πρωτ. ΔΑΔ/Φ.15/ 13 /42530

ΠΡΟΣ: Όλα τα ΚΕΠ της Χώρας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΥΕΘΑ/ Μηχανογραφικό Κέντρο Στρατολογίας
m_k@stratologia.gr
2. ΓΕΕΘΑ
Διεύθυνση Στρατολογικού-
Τμήμα Μηχανογράφησης
geetha_dsl@stratologia.gr

Θέμα: Ηλεκτρονική απογραφή στρατευσίμων κλάσης 2023, μέσω ΚΕΠ

Μετά το υπ` αρ. Φ.430/98/236268/14-11-2019 έγγραφο του ΓΕΕΘΑ, το οποίο επισυνάπτουμε, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
• Η ηλεκτρονική απογραφή στρατευσίμων οι οποίοι γεννήθηκαν το έτος 2002 (ανήκοντες στην κλάση 2023) θα πραγματοποιηθεί από 2-1-2020 έως και 31-3-2020 μέσω της αντίστοιχης μηχανογραφικής εφαρμογής, η οποία είναι προσβάσιμη από τις εξωτερικές εφαρμογές του συστήματος «ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ».
Συνέχεια ανάγνωσης

Προτάσεις επί διαδικασιών Στρατολογίας

Αθήνα, 30/05/2018
Α.Π.: 5

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
Υπόψη Προϊσταμένου Δ/νσης
κ. Παναγιώτη Κρομμύδα
Βασ. Σοφίας 15, 10674 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση προτάσεων του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. επί διαδικασιών Στρατολογίας

Στη συνέχεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαμε με την Α/χη κα Τσελεπίδου, υπεύθυνη για θέματα Στρατολογίας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σας αποστέλλουμε συνημμένα έγγραφο με προτάσεις μας επί διαδικασιών Στρατολογίας που διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ και σας παρακαλούμε να της το διαβιβάσετε, όπως η ίδια έχει ζητήσει.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.)

 1. Να μειωθούν οι 62 διαδικασίες στρατολογίας που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ σε 23, με σύμπτυξη ορισμένων -π.χ. αναβολές κατάταξης για διάφορους λόγους- και κατάργηση άλλων.
 2. Οι διαδικασίες «Έκδοση Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης» και «Εκπρόθεσμη συμπλήρωση-υποβολή Δελτίου Απογραφής (ΔΑ)» να διεκπεραιώνονται on line.
 3. Οι διαδικασίες «Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις των υποψήφιων Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Περιφερειαρχών ή Δημάρχων», και «Τμηματική εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης» να γίνονται από τα στρατόπεδα κατάταξης – υπηρεσίας.
 4. Η διαδικασία «Συμπλήρωση ή καταχώριση ή ανάκληση στρατολογικών μεταβολών που λείπουν από τη στρατολογική μερίδα» να γίνεται αυτεπάγγελτα από τα αρμόδια Στρατολογικά γραφεία.
 5. Να προβλεφθεί η διαδικασία με θέμα “Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης” να γίνεται και από τρίτο πρόσωπο (πχ. σύζυγο για μεταβίβαση σύνταξης λόγω χηρείας).
 6. Για το κλείσιμο υποθέσεων στα ΚΕΠ όπως αναβολές κατάταξης, διακοπή αναβολής, παραπομπή στρατευσίμου λόγω αδυναμίας προσέλευσης …, μεταφορά σε υπόχρεους μειωμένης θητείας, να αποστέλλεται ένα ενημερωτικό mail προς το ΚΕΠ που εκκρεμεί η υπόθεση περί ολοκλήρωσης της διαδικασίας.
 7. Η υποβολή Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμου να ολοκληρώνεται on line με την οριστική υποβολή του υπαλλήλου ΚΕΠ. Να μην είναι απαραίτητη η ταχυδρόμηση εις διπλούν του Δελτίου (εξαίρεση αν καταθέσει ο στρατεύσιμος ιατρική γνωμάτευση). Στην περίπτωση αυτή:
  • Στο αρχείο του ΚΕΠ να παραμένει ένα δελτίο απογραφής με την υπογραφή του στρατευσίμου.
  • Εναλλακτικά, η ιατρική γνωμάτευση να προωθείται στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο μέσω email ή fax.
  Με τα ανωτέρω επιτυγχάνεται μείωση του κόστους σε ταχυδρομικά τέλη και γραφική ύλη για τα ΚΕΠ.
 8. Να ενημερώνεται μέσω μηνύματος email ή sms ο στρατεύσιμος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής Δελτίου Απογραφής, το οποίο του είναι χρήσιμο και ως αποδεικτικό για τη δικαιολόγηση απουσίας από το σχολείο φοίτησής του.
 9. Παρομοίως και ως επέκταση της πρότασης (6), για όλες τις περιπτώσεις αναβολών κατάταξης η στρατολογική υπηρεσία να ενημερώνει -παράλληλα με το ΚΕΠ- τον ενδιαφερόμενο μέσω e-mail ή και sms για την ολοκλήρωσή τους.
 10. Η αναζήτηση για αναβολή ή απογραφή στο επίσημο site της στρατολογίας http://www.stratologia.gr να γίνεται με πρωτεύον κλειδί το ΑΦΜ ή το ΑΜΚΑ του στρατεύσιμου ή με συνδυασμό και των δύο. Η υποχρεωτική συμπλήρωση ΑΦΜ και ΑΜΚΑ κατά το στάδιο της καταχώρησης του Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμου, δίνει αυτή τη δυνατότητα. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται και απλοποιείται ο τρόπος εύρεσης.
 11. Να λειτουργούν call center στο Υπουργείο Άμυνας ή αποκλειστικές τηλεφωνικές γραμμές για χρήση μόνο από υπαλλήλους των ΚΕΠ σε κάθε στρατολογικό γραφείο, με σκοπό την παροχή διευκρινήσεων ή επίλυση θεμάτων στρατολογίας.
 12. Στο βαθμό που η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής αδυνατεί επί σειρά ετών για οικονομικοτεχνικούς και άλλους λόγους να παρέχει τις αιτήσεις νέων πιστοποιημένων διαδικασιών στο σύστημα Ekep – Ermis back office, να δημιουργηθεί εξωτερική εφαρμογή της Στρατολογίας για την πρωτοκόλληση, διαχείριση και διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών της που αφορούν τα ΚΕΠ.

 

Για το Δ.Σ.

Ηλεκτρονική απογραφή στρατευσίμων κλάσης 2021, μέσω ΚΕΠ

emailΑθήνα,12 Δεκεμβρίου 2017
Αριθ.πρωτ. ΔΙΔΔΑ/Φ.15/29/39066

Θέμα: Ηλεκτρονική απογραφή στρατευσίμων κλάσης 2021, μέσω ΚΕΠ.

Μετά το υπ` αρ.Φ.437/1/26449/31-10-2017 έγγραφο του ΓΕΕΘΑ, το οποίο επισυνάπτουμε, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα: Συνέχεια

Δελτίο τύπου

Αθήνα, 24/11/2017
Α.Π.: 36

ΘΕΜΑ: Κατεύθυνση στρατεύσιμων για πιστοποιημένες ή μη διαδικασίες στρατολογίας στα ΚΕΠ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε δεχτεί αναφορές από εργαζόμενους στα ΚΕΠ, για το ότι στρατολογικές υπηρεσίες κατευθύνουν τους στρατεύσιμους για πιστοποιημένες διαδικασίες αρμοδιότητάς τους, που διεκπεραιώνονται ΚΑΙ μέσω ΚΕΠ, αποκλειστικά στα ΚΕΠ. Αυτό γίνεται με την αποστολή αυτοματοποιημένων μαζικών μηνυμάτων σε κινητά ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (Επισυνάπτεται ενδεικτικά ηλεκτρονικό αρχείο.) Συνέχεια